IBC الشركة الدولية للتجارة والاتصالات 

    المنتجات

المنتجات

الماركات

ALBA 2 Line
جديد

ALBA 2 Line

ALBA 3 Line
جديد

ALBA 3 Line

ALBA 4 Line
جديد

ALBA 4 Line

ALBA 5 Line
جديد

ALBA 5 Line

ALBA 6 Line
جديد

ALBA 6 Line

ALBA 7 Line
جديد

ALBA 7 Line

ALBA 8 Line
جديد

ALBA 8 Line

ALBA 9 Line
جديد

ALBA 9 Line

ALBA 10 Line
جديد

ALBA 10 Line

ALBA 11 Line
جديد

ALBA 11 Line

ALBA 12 Line
جديد

ALBA 12 Line

ALBA 13 Line
جديد

ALBA 13 Line

ALBA 2 Line

ALBA 2 Line

لوحة ALBA مرئي 2 خط شاملة SE4252ABW + SE4252

ALBA 3 Line

ALBA 3 Line

لوحة ALBA مرئي 3 خط شاملة SE4252ABW + (SE4252 X2)

ALBA 4 Line

ALBA 4 Line

لوحة ALBA مرئي 4 خط شاملة SE4252ABW + (SE4252 X3)

ALBA 5 Line

ALBA 5 Line

لوحة ALBA مرئي 5 خط شاملة CV2124AB + CT2138AB +( AB21 X3) + (AB20 X3) + SC2 + AB62 + AB72 + DV2420 + 2221MQ + (SE4252 X5)

ALBA 6 Line

ALBA 6 Line

لوحة ALBA مرئي 5 خط شاملة CV2124AB + CT2138AB +( AB21 X3) + (AB20 X3) + SC2 + AB62 + AB72 + DV2420 + 2221MQ + (SE4252 X6)

ALBA 7 Line

ALBA 7 Line

لوحة ALBA مرئي 7 خط شاملة CV2124AB + CT2138AB +( AB21 X4) + (AB20 X2) + SC2 + AB62 + AB72 + DV2420 + 2221MQ + (SE4252 X7)

ALBA 8 Line

ALBA 8 Line

لوحة ALBA مرئي 8 خط شاملة CV2124AB + CT2138AB +( AB21 X4) + (AB20 X2) + SC2 + AB62 + AB72 + DV2420 + (DV2424Q X2) + 2221MQ + (SE4252 X8)

ALBA 9 Line

ALBA 9 Line

لوحة ALBA مرئي 9 خط شاملة CV2124AB + CT2138AB +( AB21 X5) + AB20 + SC2 + AB62 + AB72 + DV2420 + (DV2424Q X2) + DV2421Q + 2221MQ + (SE4252 X9)

ALBA 10 Line

ALBA 10 Line

لوحة ALBA مرئي 10 خط شاملة CV2124AB + CT2138AB +( AB21 X5) + AB20 + SC2 + AB62 + AB72 + DV2420 + (DV2424Q X2) + (DV2421Q X2) + 2221MQ + (SE4252 X10)

ALBA 11 Line

ALBA 11 Line

لوحة ALBA مرئي 11 خط شاملة CV2124AB + CT2138AB +( AB21 X6) + SC2 + AB62 + AB72 + DV2420 + (DV2424Q X3) + 2221MQ + (SE4252 X11)

ALBA 12 Line

ALBA 12 Line

لوحة ALBA مرئي 12 خط شاملة (CV2124AB + CT2138AB +( AB21 X6) + SC2 + AB62 + AB72 + DV2420 + (DV2424Q X3) + 2221MQ + (SE4252 X12

ALBA 13 Line

ALBA 13 Line

لوحة ALBA مرئي 13 خط شاملة CV2124AB + (CT2138AB X2) + ( AB21 X7) + (AB20 X3) + SC3 + AB63 + AB73 + DV2420 + (DV2424Q X3) + DV2421Q + 2221MQ + (SE4252 X13)